รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดจับ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line