รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดจับ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line