รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดจับ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line