รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ อาคาร ๑ (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line