เทศบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.2560

 

 เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 

 

เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560

เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560

เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2560

เทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook