เทศบาลตำบลกุดจับ

เทศบาลตำบลกุดจับ

ที่อยู่ 162 หมู่ 8 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

โทร 0-4229-3599, 0-4229-1165, 0-4229-1161 
โทรสาร  042-291 161  https://www.facebook.com/kudjub.go.th
https://www.kudjub.go.th
อีเมล [email protected] 

มีสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไป

          1.1 ที่ตั้ง เลขที่ 162 หมู่ที่ 8 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250  

เบอร์โทร 042-291 161  โทรสาร  042-291 161  อีเมล [email protected] .com                          

                            ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดจับ ประมาณ 500 เมตร

                            ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานี ประมาณ 23 กิโลเมตร

          1.2 เขตพื้นที่รับผิดชอบ    มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งหมด 17.67 ตารางกิโลเมตร

                            มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 11,043.75 ไร่

                            มีเขตการปกครอง 2 ตำบลประกอบด้วย  

                                     1.ตำบลเมืองเพีย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน

                                          หมู่ 1 บ้านเพีย

                                          หมู่ 2 บ้านหัวขัว                                         

                                          หมู่ 3 บ้านดงหมากหลอด

                                          หมู่ 7 บ้านหัวขัวน้อย

                                          หมู่ 8 บ้านโนนเมือง

                                          หมู่ 9 บ้านโนนสำราญ

                                          หมู่ 11 บ้านดงเค็ง

                                          หมู่ 13 บ้านจำปาเงิน

                                          หมู่ 14 บ้านสุขสมบูรณ์

                                          หมู่ 15 บ้านดงมีชัย

                                  2.ตำบลกุดจับ จำนวน 3 หมู่บ้าน

                                          หมู่ 1 บ้านหนองไชยวาน

                                          หมู่ 2 บ้านหนองโน

                                          หมู่ 10 บ้านหนองแวงคำ

             1.3 อาณาเขต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า10 เล่ม124 ตอนพิเศษ109 ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 ให้กำหนดเขตเทศบาลตำบลกุดจับไว้ดังนี้

                            หลักเขตที่1 ตั้งอยู่ริมถนนศรีทองราชฟากตะวันตกบริเวณพิกัด TE 405295 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนบ้านโนนเมือง-ดังหันบรรจบกับถนนศรีทองราชไปทางทิศเหนือตามแนวถนนศรีทองราชเป็นระยะ 260 เมตร ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง

                            หลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด TE 458277 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาเป็นระยะ 500 เมตร ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาฟากตะวันตกไปทางทิศใต้ถึง

                          หลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด TE 447264 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาฟากตะวันตกตรงจุดที่ตัดกับแนวขนานระยะ 1,000 เมตรกับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 ด้านใต้ จากหลักเขตที่3เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึง

                         หลักเขตที่ 4บริเวณพิกัด TE 419264 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยหลวงฝั่งเหนือตรงจุดตัดถนนบ้านเพีย-โสกแกฟากตะวันออก จากหลักเขตที่4เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึง                             หลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด TE 403248 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองส่งน้ำชลประทาน 2 ขวา-ซ้ายฝั่งตะวันตกตรงจุดที่ตัดกับถนนบ้านหนองโน-โสกแกฟากใต้ จากหลักเขตที่5เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึง

                         หลักเขตที่ 6 บริเวณพิกัด TE 379250 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายฟากตะวันออกตรงจุดที่ถนนบ้านหนองโน-ผาสุกตัดกับถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายไปทางทิศใต้ตามถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายเป็นระยะ 500 เมตร ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่6เป็นเส้นเลียบถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายฟากตะวันออกถึง

                        หลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด TE 397268 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน 3 ขวา-ซ้ายฟากตะวันออก จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1

ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

Facebook

Line

 

 

975424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
585
708
4648
967211
14037
13639
975424

Your IP: 162.158.162.122
2023-03-23 09:29