วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันวินัยจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตามสโลแกนที่ ว่า ชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยมีนายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เป็นผู้เปิดโครงการพร้อมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในหัวข้อ
1. การป้องกันตัวเองจากโรค covid - 19 โดยพนักงานทุกคนต้องทำเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็น
2. การเข้าเวณยามช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่จะมาถึง
3. การสังสรรค์ ของประชาชนในอำเภอกุดจับ ถ้ามีการดื่มสุราแล้วห้ามขับขี่รถทุกชนิด เพราะตรวจจริง จับจริง
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ประกาศเทศบาลตำบลกุดจับ เรื่่อง งดการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ และ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจับ งดการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ และ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และตามมติที่ประชุมในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ ประธานกรรมการชุมชน มีมติเห็นชอบให้งดการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ และ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid - 19 ) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นั้น เทศบาลตำบลกุดจับจึงประกาศเพื่อทราบ

เปิดตลาดสดบ้านหัวขัว
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดตลาดสดบ้านหัวขัวโดยในงานมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเปิดตลาดสดบ้านหัวขัว พร้อมมีการแสดงของชุมชนหัวขัว

งานพิธีรับพระราชทานทุนพร้อมถุงยังชีพ แก่แม่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอกุดจับ ประจำปี 2564
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นางเสาวลักษณ์ อดทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานทุนพร้อมถุงยังชีพ แก่แม่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอกุดจับ ประจำปี 2564 โดยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี สมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ

เคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เช้าวันจันทร์ ของสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 08.00 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ เทศบาลตำบลกุดจับ หลังเสร็จพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว
นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ ได้พูดคุย กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ในหัวข้อ
1. covid 19 และวิธีการป้องกันโรค
2. การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
3. ถามไถ่เรื่องการไปสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาของพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับที่เดินทางไปสอบพร้อมอวยพรให้สอบได้ทุุกคน
4. การจัดงานปีใหม่ 2565
5. การเปลี่ยนฤดูหนาวแล้วให้พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ รักษาสุขภาพให้ดี
ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line