วันที่ 2-3 กันยายน 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 เพื่อให้ความรู้ถึงคุณและโทษของยาเสพติด โดยมี เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลกุดจับทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วมทั้ง 2 วัน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลกุดจับ
DSC5084
DSC5076
DSC5054
DSC5030
DSC5023
DSC4947
DSC5015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line