วันที่ 6 กันยายน 2564 เช้าวันจันทร์ ของสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 08.00 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ เทศบาลตำบลกุดจับ หลังเสร็จพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว
นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ ได้พูดคุย กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ในหัวข้อ
1. covid 19 และวิธีการป้องกันโรค
2. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
3. แสดงความยินดี กับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเทศบาลตำบลกุดจับ ได้คะแนน 98.04 คะแนน ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดอุดรธานี และ อันดับ 35 ของประเทศ
4. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันพระ
ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
DSC5090
DSC5148
DSC5119
DSC5111
DSC5164
DSC5160
DSC5159
DSC5116
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line