ให้ปิดตลาดนัด/ตลาดคลองถม ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( COVID - 19 ) ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
วันที่่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลกุุดจับ เรื่อง ให้ปิดตลาดนัด/ตลาดคลองถม ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( COVID - 19 ) ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( COVID - 19 ) เทศบาลตำบลกุดจับ จึงให้ปิดตลาดนัด/ตลาดคลองถม ชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 11-31 ตุลาคม 2564 ชั่วคราว จำนวน 3 แห่ง คือ
1. ตลาดคลองถม (ทุกวันพฤหัสบดี) บริเวณบ้านเพีย หมู่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
2. ตลาดนัด (ทุกวันที่ 13 และ วันที่ 27 ของเดือน ) บริเวณบ้านดงหมากหลอด หมู่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
3. ตลาดนัดชุมชนหนองโน ( ทุกวันพุธ และ วันเสาร์ )บริเวณบ้านหนองโน หมู่ 2 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามเอกสารที่แนบมาด้วย
212703
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line