วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ มอบให้ นายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมประชุมหารือโดยมี นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เป็นประธานในที่ประชุม หารือทั้งหน่วยงานใน อำเภอกุดจับ
1. ประชุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. กฐินอำเภอ 2564
3. เทศการปีใหม่ 2565 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการที่จะมาถึง ( 7 วันอันตราย )
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ
f-9109
f-9108
f-9107
f-9106
f-9105
f-9104
f-9103
f-9101
f-102
DSC9118
DSC9117
DSC9109
DSC9108
DSC9101
DSC9102
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line