วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน (จัดการขยะระดับครัวเรือนสู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่)ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ความรู้ถึงหลักป้องกันการกำจัดขยะในครัวเรือนในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน แก่ประชาชนบ้านดงมีชัย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากงบประมาณปีที่แล้ว ณ ศาลาเปรียญวัดพัฒนวารี บ้านดงมีชัย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

DSC4724
DSC4702
DSC4688
DSC4671---Copy
DSC4669---Copy
DSC4664---Copy
DSC4634

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line