วันที่ 16 กันยายน 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นาสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เขต 1และเขต 2 และพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมงานพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2565 สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เป็นประธานเปิดงานพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2565 สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้นั้นทางเทศบาลตำบลกุดจับได้จัดงานชมขบวนแห่เทียนพรรษา มหามงคลเพื่อแผ่นดิน เพื่อสืบสานวัฒธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดอัมพวันวิทยาราม บ้านเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

f-4773
f-4765
f-4761
f-4752
f-4507
f-4499

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook

Line