วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดจับ  โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

  1. สังกัดกองคลัง

      -  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)          จำนวน 1 อัตรา

  2. สังกัดกองช่าง

      -  ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป                                         จำนวน 1 อัตรา

เทศบาลตำบลกุดจับ รับสมัคร ในวันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ  หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 042-291-161  ต่อ 101 และทาง www.kudjub.go.th    ศึกษาข้อมูลได้ตามรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศเทศบาลตำบลกุดจับ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

Line