วันที่18 พฤศจิกายน 2565 เทศตำบลกุดจับประกาศให้ประชาชนรับทราบ เรื่องสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ซึ่่ง นาวาอากาศโท ณภัทรชนน์ ผลศรัทธา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะผู้ติดตาม ซึ่งจะออกมาเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิประจำเทศบาลตำบลกุดจับ ประจำไตรมาส 1/2566 แจ้งหน้าที่ของศูนย์ฯ พร้อมพูดคุยในเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และอยากรู้ ปรึกษา เพื่อจะได้รู้แนวทางในการปฏิบัติต่อไป อนึ่งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้รับการบริการทางกฎหมาย จากพนักงานอัยการโดยเสมอภาคและทั่วถึงกัน พร้อมกับสำนักงานอัยการสูงสุดประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและให้บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

DSC9656
DSC9652
DSC9645
DSC9640
DSC9637
DSC9635
DSC9634
DSC9632
DSC9631
DSC9627
DSC9629

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

Line