วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจับ ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เวลา 09.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
DSC4038
DSC4115
DSC4108
DSC4088---Copy
DSC4082
DSC4071---Copy
DSC4068
DSC4064---Copy
DSC4056
DSC4052
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line