วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
DSC3441
DSC3438
DSC3436
DSC3434
DSC3427
DSC3412
DSC3411
DSC3408
DSC3403
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook

Line