แจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

         วันที่ 18 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลกุดจับ แจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 จากคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ ครั้งแรกประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 แล้วนั้น จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน เทศบาลตำบลกุดจับจึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook