แจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

         วันที่ 29 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลกุดจับ แจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2567 จากคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับสมัยแรกประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2567 แล้วนั้น จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี 2567 ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน เทศบาลตำบลกุดจับจึงแจ้งมาเพื่อทราบ

na04---1-67-01-29-04-672
na04---1-67-01-29-04-671

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook