ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ส่วนที่เหลือ) สายถนนโรงฆ่าสัตว์ - คลองส่งน้ำ บ้านโนนสำราญ  หมู่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินงบประมาณที่จะจ้างในครั้งนี้ 1,275,000.00 บาท ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   1,291,000.00 บาท ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตามเอกสารที่เทศบาลตำบลกุดจับแนบมาด้วย

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook

Line