มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

 

 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

 

นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 

นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook